Completează-ți cunoștințele cu noi noțiuni, făcând apel la cea mai bună culegere de chimie

Există elevi cărora le place atât de mult chimia încât mereu își doresc să lucreze și să descopere lucruri noi în acest domeniu. Tocmai de aceea, noi ne-am gândit să vă oferim spre achiziție una dintre cele mai bune culegeri de chimie pentru clasa a 10-a.

       Culegerea Chimie Organică pentru liceu a cărei autori sunt Elena Alexandrescu, profesor cu gradul I la Colegiul Național ,,Mihai Viteazu’’ din București, și Doina Dănciulescu, profesor cu gradul I la Colegiul Național ,,Mihai Viteazul’’ din Ploiești, a apărut în anul 2009, la editura LVS Crepuscul din Ploiești.

Activităţile de învăţare se construiesc pe bază corelării dintre competenţele specifice şi conţinuturile prevăzute de programă. Acestea presupun orientarea către un scop, redat prin tema activităţii, fiind transpuse într-o formă de comunicare inteligibilă elevilor – adecvată nivelului de dezvoltare al acestora.

Lucrarea prezentă este un auxiliar didactic util atât profesorilor, cât și elevilor în întreg procesul de predare-învățare și verificare a cunoștințelor de chimie. Culegerea de chimie de clasa a X-a este structurată conform cerințelor programei școlare, astfel încât poate fi utilizată în completarea manualelor școlare aprobate, oferind o mare varietate de teste, exerciții și aplicații.

Conținutul este unul bine-delimitat. În prima parte a fiecarui capitol sunt prezentate exerciții problematizate și probleme de calcul stoechiometric a căror rezolvare oferă elevilor posibilitatea de a aplica și de a aprofunda cunoștințele de chimie organică. În a doua parte, se află patru tipuri de teste grilă notate: TESTE TIP A, TESTE TIP B, TESTE TIP C, TESTE TIP D. Aceste tipuri de teste sunt cuprinse în probele ce se dau la adminterea în învățământul superior la diferite facultați. Ultimul capitol cuprinde probleme și teste recapitulative, asemănătoare celor care au fost propuse la Bacalaureat. Numeroasele probleme practice oferite au drept rol asigurarea unei învățări temeinice și de durată.

Pentru a avea succes în lumea cunoaşterii, toţi elevii trebuie să înveţe să comunice, să judece eficient, să rezolve probleme complexe, să lucreze cu date multidimensionale şi reprezentări sofisticate, să formuleze judecăţi de valoare, să lucreze în echipe sau perechi şi să dea dovadă de o puternică motivație constantă.

Pe de altă parte, această culegere răspunde întocmai îndeplinirii unor astfel de cerințe prin:

focalizarea pe activităţi practice în care elevul să fie implicat fizic, mental şi social; furnizarea unei varietăţi de activităţi de învăţare; evitarea folosirii termenilor şi conceptelor introductive în afara unor referinţe concrete; implicarea frecventă a elevilor în gândirea operaţională.

Scopul tuturor acestor activități este acela de a-l conduce pe elev spre atingerea, exersarea și fixarea unor cunoștințe de chimie specifice prescrise în programa școlară de clasa a X-a, după cum urmează: explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi; investigarea comportării  unor substanţe sau sisteme chimice; rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive; comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor; evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

Aplicarea acestor practici contribuie semnificativ la posibilitatea construirii unor parcursuri individuale de învăţare, printr-o ofertă adaptată specificului clasei, interesului elevilor şi al comunităţii, precum şi promovarea unor strategii didactice active ce plasează elevul, în centrul procesului didactic. Proiectele angajează elevii într-o autentică învăţare pe o perioadă semnificativă de timp, determinându-i să reflecteze la propria acţiune, să ia hotărâri, să se mobilizeze și să-și conducă o acțiune începută la bun-sfârșit.

Pentru a avea o idee și mai clară despre acest auxiliar didactic de chimie. Din experiența noastră în domeniul Chimiei, vă recomandăm să alegeți această culegere regăsită la noi, fiind convinși că veți avea rezultate remarcabile cu ajutorul acesteia.